drops integrate

Heeft jouw organisatie al een Business Capability Heat Map?

De strategie van jouw organisatie staat als een huis. Maar de uitvoering ervan blijft achter, omdat er een kloof bestaat tussen de strategie en waartoe jouw organisatie in staat is. Een achterblijvend informatielandschap kan de oorzaak zijn van dit probleem. Om dat aan te pakken is het essentieel om eerst de huidige situatie van de organisatie in kaart te brengen. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Wij werken we het liefst met een Business Capability Heat Map om de sterke en zwakke punten van het informatielandschap van een organisatie te beoordelen en een duidelijke roadmap naar succes op te stellen.

Van visie naar uitvoering

Een digitaliseringsroadmap is een gedetailleerd stappenplan voor het informatielandschap dat jouw organisatie helpt om de langetermijndoelen te vertalen naar concrete acties. Zo implementeer je jouw strategie op gestructureerde wijze, kan je de voortgang volgen en eventueel bijsturen op de koers van jouw organisatie. Voordat je de roadmap kan opstellen, moet je de huidige situatie in kaart brengen. Dat kan op verschillende manieren.

Hoe breng ik de huidige situatie in kaart?

Een veelgebruikte aanpak is het in kaart brengen van alle bedrijfsprocessen door middel van bijvoorbeeld process mapping en process modeling. Je visualiseert daarmee de processen in chronologische volgorde en met een duidelijke ‘eigenaar’ per proces. Een andere aanpak is het schetsen van het applicatielandschap, waarbij je een overzicht maakt van alle softwareapplicaties die binnen een organisatie worden gebruikt, inclusief hun onderlinge relaties en integraties.
Beide manieren geven een tijdgebonden weergave – het is een momentopname. Deze weergave legt jouw organisatie als het ware ‘vast’, wat problemen oplevert wanneer je juist processen wil veranderen of de weergave wil volgen over tijd. Daarom werken wij liever met business capabilities.

Wat zijn business capabilities?

Een business capability is iets wat jouw organisatie doet om invulling te kunnen geven aan strategie. Business capabilities beschrijven de ‘wat’ en niet de ‘hoe’ of ‘wie’. Voorbeelden ervan zijn HR management, klantrelatiebeheer en productontwikkeling. Ze zijn mutually exclusive, stabiel over tijd en overstijgen afdelingen of ‘eigenaren’ van een proces of applicatie. Doordat de ‘wie’ of ‘eigenaar’ bij capabilities niet relevant zijn, is de uitkomst neutraal en creëer je meer draagvlak voor het verloop van het verdere proces. Deze aanpak biedt ruimte aan de betrokkenen om vrijuit te spreken en de emoties los te koppelen van de sterke en zwakke punten van de organisatie.
Het identificeren van de capabilities kan – afhankelijk van de complexiteit van de organisatie – een uitdaging zijn. Voor een soepele start hanteren wij doorgaans referentiemodellen waarop we de organisatie in kwestie plotten. Deze opzet valideren we vervolgens in een interactieve workshop met relevante stakeholders binnen de organisatie.

Wat is een business capability map?

Je maakt een business capability map door de capabilities te identificeren en te visualiseren. Het visualiseren kan op verschillende manieren, afhankelijk van de behoefte van een organisatie en de complexiteit van de capabilities. We zoomen nu in op de Heat Map-visualisatie.

Wat is een business capability heat map?

Op een heat map worden de business capabilities weergegeven op basis van criteria zoals effectiviteit, efficiëntie, strategische relevantie of volwassenheid. De prestatie per capability wordt vervolgens weergegeven met behulp van kleurcodes, waarbij bijvoorbeeld groen staat voor sterke prestaties, geel voor gemiddelde prestaties en rood voor zwakke prestaties. De oorzaak, ofwel root cause, van het goede of slechte presteren van een capability is leidend in het opstellen van de digitaliseringsroadmap. Het is daarom best practice om de verschillende oorzaken te classificeren op het gebied van proces, applicatie en data. Oorzaken van zwakke capabilties zijn onder andere: inefficiënte processen, ongeschikte applicaties of onbenutte data.

Versimpelde weergave van een Business Capability Heat Map:Versimpelde weergave van een Business Capability Heat Map
Hoe duidelijker de oorzaken gedefinieerd en geclassificeerd zijn, hoe gerichter je kan inspelen op de kansen en bedreigingen per capability. De heat map geeft direct inzicht in waar de organisatie in excelleert en waar verbeteringen nodig zijn om de strategische doelen te behalen. Daarnaast kan de heat map helpen bij het prioriteren van stappen. Zo dient de heat map als basis voor de strategische roadmap van jouw organisatie.

Klaar voor de volgende stap?

Ben je klaar om aan de slag te gaan met een digitaliseringsroadmap om invulling te geven aan jouw strategische doelen? Wij helpen je graag. Plan hier een kennismaking in of laat hieronder een contactverzoek achter.

Bedankt voor je bericht!

We komen zo snel mogelijk bij je terug.

Cases & Solutions

ERP Selection Tree

Drie tips voor je ERP Selectie

Het kiezen van het juiste ERP is niet iets wat je dagelijks doet. Om je op weg te helpen geven wij je drie tips voor je ERP-selectie.

Lees meer

De eerste stap bij een overvol applicatielandschap

Je bedrijf groeit snel. Je verbreekt omzetrecords en doet overnames. Samen met jouw team vier je deze overwinningen en je kijkt positief naar de toekomst. Maar je weet ook dat deze groei uitdagingen met zich meebrengt. Zo ook in het applicatielandschap van je bedrijf dat snel uitdijt. Tijd om het landschap te rationaliseren. 

Lees meer
All cases