Continue klantfocus bij Greenchoice met een doordacht datafundament

Duurzame energieleverancier Greenchoice levert al ruim twee decennia uitsluitend groene stroom en bosgecompenseerd gas aan huishoudens en bedrijven door heel Nederland. Greenchoice leverde in 2022 stroom aan bijna 600.000 klanten.

Om de prijswinnende klantgerichte aanpak van de organisatie ook in de toekomst te garanderen en klanten te blijven helpen nog verder te verduurzamen, nam Greenchoice samen met ons haar datamanagementstrategie onder de loep.  

Customer-centric  

Bij Greenchoice is datamanagement de drijvende kracht achter haar customer-centric (= klantgericht) benadering, waarbij een organisatie de klant centraal stelt in alle activiteiten, beslissingen en processen. Een customer-centric bedrijf richt zich op het luisteren naar klanten, het verzamelen van feedback en het gebruiken van die inzichten om producten en diensten voortdurend te verbeteren. Om dit mogelijk te maken, moet klantdata worden verzameld, verwerkt en geanalyseerd. Om dat proces te optimaliseren met nieuwe technologieën en inzichten en zo de klantervaring naar een nog hoger niveau te tillen, besloot Greenchoice een datamanagementstrategie te ontwikkelen die het bedrijf voorbereidt op de toekomst.    

Krachtenbundeling 2-cnnct & Rockfeather 

In samenwerking met partnerbedrijf Rockfeather hielpen we Greenchoice met de ontwikkeling van de nieuwe datamanagementstrategie. Het Unified Data Management Model (UDMM) van 2-cnnct en Rockfeather vormde het uitgangspunt in de ontwikkeling. Dit model is een combinatie van de meest gangbare datamanagementmodellen en bedoeld om de huidige en gewenste situatie te beoordelen en prioriteiten te stellen. Met het UDMM konden we de theorie vertalen naar de praktijk en zo een model optekenen dat perfect aansluit bij de strategische behoeftes van Greenchoice. Dit model bestaat uit vijf categorieën, waaronder datagovernance en datakwaliteit, en 27 deelgebieden. Op basis van dit model konden we een as-is data management maturity assessment doen om de huidige volwassenheidsniveaus per deelgebied te bepalen. 

Pas op de plaats maken 

Het bepalen van de volwassenheidsniveaus is relevant omdat dat leidt tot de identificatie van sterke punten en verbeterpunten van het huidige datamanagement. We stelden meerdere surveys op voor twee doelgroepen binnen Greenchoice: key data users en een selectie andere eindgebruikers. Voor het ophalen en verwerken van de resultaten van de surveys ontwikkelde Rockfeather een meetinstrument en vertaalde de input naar een Microsoft PowerBI dashboard. Door de data op deze manier te visualiseren, konden we de resultaten op een inzichtelijke manier presenteren aan key data stakeholders binnen Greenchoice.   

Valideren van bevindingen 

De resultaten van de as-is assessment werden tijdens een workshop met (key data) stakeholders van Greenchoice gevalideerd. Door middel van deze stap checken we of de resultaten herkend worden binnen de organisatie. De validatie ging hand in hand met het uitdiepen van de gewenste to-be situatie. Die to-be situatie houdt direct verband met de strategische doelen van Greenchoice: waar wil Greenchoice over tien jaar staan en wat is daarvoor nodig binnen de organisatie wat betreft datamanagement? Door de ‘gaps’ te identificeren tussen de as-is en de to-be volwassenheidsniveaus van datamanagement binnen de organisatie, konden we de initiatieven opstellen die het behalen van de strategische doelstellingen mogelijk maken. Deze initiatieven kregen vervolgens een plek in de roadmap van de datamanagementstrategie. 

Draagvlak creëren en behouden 

Om draagvlak te creëren binnen een organisatie voor elk soort strategie, moet een strategie uit concrete stappen bestaan die deels ook op korte termijn al zichtbaar zijn. Een strategie die te moeilijk is uit te leggen en ver weg voelt, hoeft niet te rekenen op veel enthousiasme en toewijding van stakeholders. Voor Greenchoice was het dan ook van groot belang dat we de relevantie van de initiatieven uit de roadmap van de datamanagementstrategie benadrukken door ze te koppelen aan de doelstellingen van de bedrijfsstrategie. Daarnaast maakten we de strategie minder abstract door duidelijke initiatieven en doelen per kwartaal te definiëren om ook op korte termijn zichtbaarheid te creëren binnen de organisatie.  

Next steps 

Greenchoice wil de komende jaren flink blijven groeien en tegelijkertijd de klantervaring nog verder verbeteren. De datamanagementstrategie die we samen ontwikkelden wordt een cruciale enabler voor het behalen van deze strategische doelstellingen. Momenteel werkt Greenchoice hard om de strategie van papier naar praktijk te brengen, om daar nog vele jaren van te profiteren. We kijken terug op een succesvol traject en helpen Greenchoice graag met de vervolgstappen! 

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Plan hier een kennismaking in of laat hieronder een contactverzoek achter.

Bedankt voor je bericht!

We komen zo snel mogelijk bij je terug.

Cases & Solutions

drops integrate

Heeft jouw organisatie al een Business Capability Heat Map?

De strategie van jouw organisatie staat als een huis. Maar de uitvoering ervan blijft achter, omdat er een kloof bestaat tussen de strategie en waartoe jouw organisatie in staat is. Een achterblijvend informatielandschap kan de oorzaak zijn van dit probleem. Om dat aan te pakken is het essentieel om eerst de huidige situatie van de organisatie in kaart te brengen. Er zijn verschillende manieren om dat te doen.

Lees meer

Hoe DELTA Fiber inspeelt op een onstuimige markt door middel van flexibele IT-teams

DELTA Fiber levert via een eigen netwerk de nieuwste generatie glasvezel met een snelheid tot 8 Gig – het snelste netwerk in de markt. Binnen IT-ontwikkeling biedt de Scrummethode grote voordelen, zo ook bij deze organisatie. Lees hieronder hoe de Scrummethode bijdraagt aan het succes van de IT-teams van DELTA Fiber en hoe 2-cnnct de organisatie ondersteunt.

Lees meer
All cases